Fastliggere

Lejebetingelser for sæsonpladser

Vedrørende vinterperioden bemærkes, at benyttelsen kun omfatter kort varige ophold (max 15 hverdage), weekends, helligdage m.v.

El-forbrug betales efter måler til en pris på 3,50 kr. pr. kwh. Målertilslutningen koster 300 kr.

El afregnes på følgende måde: Alle sæsonpladser afregner ved afrejse. Helårspladserne afregner 1. oktober (gerne oftere)
Lejemålet betales på første “sæson dag” (ved ankomst senere kontakt campingpladsen, lejen falder stadig første sæson dag).
Helårspladserne har mulighed for aftale om ratebetalinger!

Overholdes betalingsbetingelserne ikke, er lejrchefen berettiget til at ophæve lejeaftalen med øjeblikkelig varsel. Udlejer kan opsige lejeaftalen ved samarbejdsvanskeligheder. Såfremt lejeren beslutter at flytte fra campingpladsen inden det aftalte tidspunkt, kan lejeren således ikke kræve nogen del af lejen tilbagebetalt.

Lejeren er forpligtet til at anmelde såvel dagsgæster som overnattende gæster straks ved disses ankomst. Har man købt gæstekort er dette ikke tilfældet, ved overnattende gæster skal disse altid anmeldes. Den lejede plads skal til enhver tid holdes i pæn og ryddeliggjort stand. Klipning af græs på enheden påhviler lejeren. Det er ikke tilladt at føre vand op til enhederne, spildevand fra vognene skal opsamles i tanke for derefter at udtømmes i kloak. Det er ikke tilladt “bare” at lade spildevandet nedsive.

De opstillede affaldscontainere må kun benyttes til almindeligt køkkenaffald og lignende. Andet affald ( gl. stole, køleskabe, tæpper, fortelte, mv ) skal lejeren fjerne ved egen foranstaltning, vi henviser til genbrugspladsen i Struer.

Det er tilladt at have hund på pladsen. Denne skal føres i kort snor og luftes udenfor pladsen, eventuelle “efterladenskaber” skal samles op og bortskaffes. Bil skal parkeres på egen “grund” (1 bil pr. enhed). Ved overskridelse af fartgrænsen på pladsen inddrages bomkort!
Indtagelse af alkohol er ikke tilladt på legepladsen. Beruset optræden på pladsens arealer er ikke tilladt. Der SKAL være ro på pladsen kl. 23.00!

Vi vil gerne senest ved afrejse vide om i ønske pladsen næste år. (For helårspladser og sommerpladser gerne inden 1. august)!

Sæsonpriser 2019

Periode Pris på sæsonleje El-tilslutning El. pr kWh. Betalings-betingelser Gæstekort
Vinter 01.10 – 15.03 kr. 2500,- kr. 300,- 3,50 Ved ankomst. Strøm ved afrejse kr. 200,-
Forår 15.3 – 28.06 kr. 4000,- kr. 300,-  3,50 Ved ankomst. Strøm ved afrejse kr. 200,-
Sommertilbud 15.03 – 30.09 (Udvalgte pladser 227-234) kr. 7000,- kr. 300,- 3,50 Ved ankomst. Strøm ved afrejse kr. 200,-
Sommer 15.03 – 30.09 kr. 8900,- kr. 300,- 3,50 Ved ankomst. Strøm ved afrejse kr. 250,-
Højsommer 28.06 – 20.10 kr. 6500,- kr. 300,- 3,50 Ved ankomst. Strøm ved afrejse kr. 250,-
Efterår 12.08 – 20.10 kr. 2500,- kr. 300,- 3,50 Ved ankomst. Strøm ved afrejse kr. 200,-
Forår og Efterår (se sæson) kr. 5700,- kr. 300,- 3,50 Ved ankomst. Strøm ved afrejse kr. 200,-
Helår 365 dage kr. 10200,- kr. 300,- 3,50 Rate 1/3, 1/6 og 1/10, månedsvis eller årligt. Strøm 1/10 kr. 250,-
Vinteropbevaring kr. 500,- Vognen må ikke benyttes